Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind u antwoorden op veelgestelde vragen.
Heeft u een vraag die hier nog niet gesteld is, stuur dan een mail naar info@glaswebvenray.nu

Algemeen

Wat is glasvezel?

Een glasvezel is zo dun als een haar: slechts 125 à 250 micron. De vezel bestaat uit twee soorten glas: een flinterdunne kern en een dikkere mantel die in elkaar gesmolten zijn. Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data razendsnel over grote afstanden te transporteren.

Wat heb ik aan glasvezel?

Met glasvezel bent u klaar voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan internet op uw televisie, interactieve en haarscherpe HD-televisie, beeldbellen, supersnel gamen met de hele familie, 3D-televisie of razendsnel grote bestanden verzenden via e-mail. Glasvezel is stabieler en dus betrouwbaarder dan een adsl-verbinding. En glasvezel is natuurlijk veel sneller! Want glasvezel is in vergelijking tot adsl altijd constant qua snelheid. De snelheid van een adsl-verbinding is namelijk afhankelijk van de afstand tussen uw woning en de centrale van de adsl-aanbieder. Met glasvezel is dat niet zo en bent u altijd verzekerd van optimale snelheid.

Waarom glasvezel?

Een netwerk van glasvezel is snel, stabiel, betrouwbaar en geeft meer vrijheid. Het dataverkeer groeit explosief, wel met 60%. In 2017 is het dataverkeer verdrievoudigd zijn ten opzichte van 2014. Glasvezel kan deze groei met gemak verwerken. Niet alleen het downloaden gaat sneller maar vooral ook het erg in opkomst zijnde uploaden. Door de hogere down- en uploadsnelheid kunt sneller fotoboeken, websites en back-ups maken. Zorg op afstand ontvangen of verlenen wordt eenvoudiger. Gebruik van glasvezel is ook erg gunstig voor bedrijven en hun werknemers, er is ineens veel meer mogelijk met betrekking tot o.a. thuiswerken, video-conferencing, back-ups maken op afstand en data- en telefoniediensten.

Is glasvezel duurzamer dan koper (adsl)?

Glasvezel kan niet roesten, koper wel (corrosie). Ook kunnen weersomstandigheden zoals bliksem de verbinding niet beinvloeden, wat bij koper wel kan gebeuren.

Kan ik met via coax-kabel TV kijken?

Op het modem van GlaswebVenray zit zowel een DVBC als een digitale aansluiting. Dit maakt het mogelijk de huidige coax kabels in de woning / bedrijf nog gewoon te gebruiken, via de DVBC-aansluiting. Hierdoor is er geen nieuwe bekabeling nodig. Voor het beste resultaat zijn UTP-kabels (netwerkkabels) wel een vereiste. TV kijken via een DVBC-signaal (coax-kabel) is mogelijk met TV-pakketten van onze providers TriNed en PLINQ.

Waar begint het landelijk glasvezelnetwerk in Nederland?

Internet is niets meer en niets minder dan een netwerk van allemaal servers en knooppunten. Er is dus geen begin en ook geen eind. Als je naar buitenlandse netwerken gaat, dan kun je zeggen dat veel verbindingen via AMS-IX lopen. Dit zijn knooppunten naar veel grotere knooppunten in het buitenland.

Moet er in huis iets aangepast worden?

Nee. Als u op dit moment een goede (coax)kabel heeft liggen, dan hoeft er in de bekabeling niets te worden aangepast voor diensten van de providers TriNed en PLINQ.

De dienst-leveranciers kunnen, indien gewenst, ook TV over IP (netwerkbekabeling /UTP) leveren. Het voordeel hiervan is dat ook uitzending gemist en de videotheek gebruikt kunnen worden. Voor deze optie moet dan wel een netwerkkabel naar de gewenste TV('s) zijn aangelegd. Het leveren van het TV signaal via een netwerkkabel heet Interactieve TV. 

Als u op dit moment geen (coax)kabel heeft liggen, dan kan het zijn dat er wel aanpassingen gemaakt moeten worden. Voor meer informatie hierover neem contact op met de providers.

Kan ik analoog TV kijken?

Het is alleen via provider PLINQ nog mogelijk om analoog TV te kijken. 

Aanmelden

Wanneer kan ik mij aanmelden?

U kunt zich doorlopend aanmelden via onze website, bij Electro Gommans (Hoofdstraat 37, Oirlo)  of bij 'Welcom bij Kivits' (De Bleek 58-60, Venray).

Regelmatig worden er informatie- inloopbijeenkomsten georganiseerd waar u zich aan kunt melden. Wanneer en waar deze zijn vind u in onze agenda.

Wanneer Aansluiten?

Wij werken met het Groene Gebieden Model (GGM) dit wil zeggen dat de groene gebieden aangesloten worden. De aanleg is op 11 december 2017 in Ysselsteyn gestart. Van daaruit worden de dorpen aangelegd. Naar verwachting is de aanleg en activatie in de dorpen van de gemeente Venray in het najaar van 2019 gereed.

Zodra het economisch haalbaar is om de wijken van Venray aan te leggen dan zullen ook deze worden ingepland voor de aanleg. Vanaf voorjaar 2019 worden in de wijken informatie- en inloopbijeenkomsten georganiseerd om vragen te beantwoorden en te helpen bij het aanmelden.

 

Wordt iedereen aangesloten?

Iedereen krijgt de mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting.
GlaswebVenray werkt onder het motto 'als u het wilt'.
Dit geldt voor een adresaansluiting maar wordt ook per dorp /wijk bekeken.

Woont u in een 'groen' gebied dan geldt het volgende:
Bent u klant voordat de aannemer met de detailengineering begint? Dan krijgt u de aansluting tot in de woning / bedrijfspand.
Bent u geen klant? Dan krijgt u de glasvezelkabel tot ongeveer aan de erfgrens.
Bent u geen klant maar wilt u wel een aansluiting in de woning, dan betaalt u zelf de aanlegkosten vanaf (ongeveer) de erfgrens tot in de woning. Woont u minder dan 20 meter van de erfgrens dan betaalt u € 750,-  Woont u meer dan 20 meter van de erfgrens dan betaalt u € 750,- + € 60,- per extra aan te leggen meter.

Klanten in gele of grijze gebieden worden alleen aangesloten wanneer er voldoende deelname in de betreffend dorp /wijk is. 


Wilt u dus klant worden, maar is uw dorp / wijk nog niet groen?
Motiveer uw dorps- en wijkbewoners dan om ook aan te sluiten.
Wij leggen in de gehele gemeente Venray en Holthees glasvezel aan als u het wilt!

Wat zijn de kosten voor een tweede glasvezelaansluiting?

Het is niet altijd mogelijk om een tweede aansluiting op één huisnummer aan te laten leggen. Of dit mogelijk is en wat de bijkomende aanlegkosten zijn kunt u opvragen via info@glaswebvenray.nu

Klant

Waarom prijsdifferentiatie?

Het verschil maakt de gelijkheid.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied is duurder, om dit te compenseren wordt een toeslag van € 5 per maand gehanteerd. Dit geldt voor 20 jaar. Het is ook mogelijk om het ineens af te kopen voor € 1200,-  Genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW.
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid in een keer af te kopen dan kunt u mailen naar info@glaswebvenray.nu

Welke keuze is er in dienstverleners?

GlaswebVenray is een open glasvezelnetwerk.
Dit betekent dat er keuze is uit meerdere glasvezelgespecialiseerde providers.

Op dit moment werkt GlaswebVenray samen met 9 providers.
De providers en hun diensten zijn te vinden onder de kop particulier en zakelijk.

Op dit moment is er keuze uit 7 providers op de consumentenmarkt en 4 providers voor zakelijk gebruik. Al deze providers zijn glasvezelgespecialiseerd.

Hoe lang loopt mijn contract?

U sluit met GlaswebVenray een contract af voor 1 jaar, ingaande op de dag dat de aansluiting actief is. Na 1 jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Het abonnement kan vanaf dat moment per maand worden opgezegd.

De looptijd van het abonnement bij de dienstenprovider verschilt van abonnementen per maand en per jaar met stilzwijgende verlenging. Ook bij providers die maandabonnementen aanbieden zit een vastrechtabonnement van GlaswebVenray van minimal een jaar gekoppeld.

Kan ik aanmelden als ik nog een contract heb bij een andere provider?

U kunt altijd aanmelden voor glasvezel van GlaswebVenray.

De particuliere providers hebben een uitgestelde aansluitgarantie van 12 maanden. Wanneer de glasvezel bij u aangelegd is hebt u maximaal nog 12 maanden om deze te laten activeren. Hierdoor kunt u altijd uw huidige contract afronden en heeft u geen dubbel abonnementskosten.

 

Hoe vindt straks de facturatie plaats?

U ontvangt 2 facturen: één van de provider en één van GlaswebVenray.  De provider factureert de diensten, GlaswebVenray factureert het vastrecht.
Het bedrag dat bij het abonnement van de particuliere providers vermeld wordt is incl. het vastrecht van GlaswebVenray.
Het bedrag van de abonnementen bij de zakelijke pakketten is excl. vastrecht van GlaswebVenray.

 

Wanneer zit ik aan mijn abonnement vast?

Zodra u een abonnement bij een provider heeft ondertekent bindt u zich voor minimaal een jaar aan GlaswebVenray. De intentieverklaring is vijf jaar geldig en minimaal één jaar bindend voor een abonnement. 

Zodra de schouwer bij u is geweest om de locatie van de glasvezel te bepalen dan ondertekent u opnieuw de verbintenis. Wilt u daarna alsnog afzien van de aanleg tot in uw woning dan worden de daadwerkelijke aanlegkosten in rekening gebracht met een minimum van € 750,-

Lidmaatschap

Wat kost het lidmaatschap?

 Een lidmaatschap kost eenmalig € 50,-  (excl. 3% administratiekosten).

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

Als lid krijgt u zeggenschap via de ledenraad. De ledenraad beslist over investeringen en de strategie van de Coöperatie. Elk lid deelt mee in de winst. Voor de verdeling van de winst telt de lengte van het lidmaatschap.

Wat gebeurt er met mijn lidmaatschap als ik buiten Venray verhuis?

U kunt allleen lid zijn van GlaswebVenray als u ook klant bent van GlaswebVenray. Wanneer u buiten het GlaswebVenray gebied verhuisd, bent u geen klant meer en vervalt uw lidmaatschap.

Zitten er risico's aan een lidmaatschap?

De opgerichte coöperatie is GlaswebVenray U.A.
U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid, waarmee de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bij een negatief scenario is de inleg (€ 50,- voor ledencertificaat) het enige dat u kan verliezen.

 

Wat zijn voordelen van een Coöperatie U.A.?

+ Een goede bescherming van het privévermogen.
+ Er is geen hoofdelijke en gehele aansprakelijkheid zoals bij een V.O.F. of een maatschap.
+ De Coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) biedt de mogelijkheid de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten.
+ De Coöperatie U.A. biedt een vergelijkbare bescherming als een BV of NV.
+ De Coöperatie biedt de mogelijkheid de zogenaamde verlengstukwinst aan haar leden uit te keren zonder dat daar eerst vennootschapsbelasting over moet worden betaald. De uitgekeerde winst wordt in dat geval van de belastbare winst (voor vennootschapsbelasting) afgetrokken.
+ De Coöperatie mag een winstuitkering aan haar leden doen. Een vereniging / stichting daarentegen, mag dit niet.

Waarom moet er nu al voor een provider worden gekozen?

Naar de financiers moeten wij geaccordeerde contracten kunnen overleggen. Hierbij is het laten tekenen voor alleen een aansluiting niet voldoende. 

Ontzorgen / aansluiten

Is het mogelijk de kabel niet voor aan de gevel maar elders in de woning binnen te laten leggen?

U kunt zelf de plaats bepalen waar de glasvezelkabel bij u binnen wordt gelegd, echter kan het wel zijn dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Bij het schouwen van de aannemer zal deze bekijken waar men de kabel binnen wil hebben gelegd. Zodra er meerkosten aan zitten zal dit met schouwen worden vermeld. Meerkosten zijn altijd voor eigen rekening. Bij schouwen wordt er een foto gemaakt waar de kabel naar binnen wordt gebracht en waar deze binnen komt. Hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Wanneer de glasvezelkabel aan de voorgevel, dichtbij de erfgrens binnen kan worden gelegd, zullen hier normaal gesproken geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Televisie

Hoeveel Smartcards kunnen per adres worden geactiveerd?

Voor  het basispakket, bij PLINQ en TriNed, heeft u geen smartcard nodig.

Als u kiest voor een uitbreiding van het TV pakket, dan kunt u bij TriNed en PLINQ de huidige CI+ module en/of decoder blijven gebruiken. Op de smartcard worden de extra zenders geactiveerd. Deze smartcard plaats u vervolgens in de CI+module of in de decoder.

Afhankelijk van de provider betaalt u een bijdrage per smartcard.

Is het mogelijk om meerdere TV's aan te sluiten en tegelijkertijd naar verschillende zenders te kijken?

Ja hoor, u kunt meerdere TV’s aansluiten en tegelijkertijd verschillende zenders kijken.

 

Alarm

Ben ik mijn alarm kwijt als de glasvezelkabel doorgegraven wordt?

De verbinding zal tijdelijk wegvallen. Als u een alarminstallatie met een meldkamer heeft zal u een melding van de meldkamer krijgen dat er geen verbinding meer is. u ontvangt opnieuw een melding (door de meldkamer) als de verbinding is hersteld. In die tussentijd zal het alarm dus niet werken. Als het belangrijk is dat het alarm altijd werkt, zijn hier mobiele melders voor. Deze werken ook als de glasvezel niet meer werkt. Aan gebruik van de meldkamer zitten kosten verbonden.
Gebruikt u een analoge lijn op glasvezel voor de alarmmelding die naar uw eigen vaste nummer gaat dan ontvangt u geen melding omdat deze lijn er met een glasvezelbreuk ook uitligt.

Kan mijn alarm worden gebruikt via een glasvezelabonnement?

Wij adviseren om dit na te vragen bij de leverancier van uw alarmcentrale.
De meeste alramcentrales en meldkamers ondersteunen alarm via glasvezel, echter is het wijsheid om dit altijd te checken. Mogelijk moeten er door een monteur instellingen worden gewijzigd.
Check dit altijd zelf voor uw eigen situatie bij de meldkamer en verzekering.

Zakelijk / bedrijf

Hoe vindt straks de facturatie plaats?

U ontvangt 2 facturen: één van de provider en één van GlaswebVenray.  De provider factureert de diensten, GlaswebVenray factureert het vastrecht (€ 32,50 excl. BTW per maand).

Het bedrag van het abonnement bij de particuliere providers is incl. het vastrecht van GlaswebVenray.
Het bedrag van de abonnementen bij de zakelijke pakketten is excl. vastrecht van GlaswebVenray.

U betaalt altijd een maand vooruit.
Dit betekent dat de eerste factuur bestaat uit het al geleverde deel van de vorige maand + de kosten voor aankomende maand. De eventuele monteurskosten voor installatie van de provider-router, borg voor de router, administratiekosten e.d. worden door de provider ook de eerste maand in rekening gebracht. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u rechtstreeks contact opnemen met betreffende provider. De contactgegevens van de providers zijn op deze website onder contact te vinden.

Heeft u vragen over de factuur van GlaswebVenray?
Mail dan naar info@glaswebvenray.nu

Ik wil wel een aansluiting maar nog geen klant worden, kan dit?

Dit is  mogelijk. U kunt dan een mail sturen naar info@glaswebvenray.nu
Zodra de aannemer komt schouwen wordt u benaderd voor de aansluiting. Wanneer u aansluit zonder klant te worden betaalt u de aanlegkosten. De aanlegkosten zijn per situatie op te vragen via: info@glaswebvenray.nu

Tip: wordt voor de deadline van aanmelden gratis aanleg minimaal een jaar klant, u betaalt dan geen aanlegkosten en krijgt zo de aansluiting gratis binnen.

 

Investeren

Hoe kan ik investeren in GlaswebVenray?

Obligaties zijn verkrijgbaar voor € 100 per stuk (excl. 3% emissiekosten). De looptijd van de obligaties is ongeveer 10 jaar.  U ontvangt 5% rente. Inning van de gelden vindt plaats in januari 2018. 

Informatiememorandum
Alle details zijn in het informatiememorandum opgenomen. 
Klik hier voor het informatiememorandum.

Looptijd
De looptijd van de obligaties is 10 jaar. Na 10 jaar wordt het nominaal ingelegde bedrag teruggestort. 

Rendement
De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Jaarlijks ontvangt u een overzicht, welke u ook voor de belastingdienst kunt gebruiken. Tevens dient u het inlegbedrag mee te nemen in uw totaalvermogen. 

De Emissiekosten zijn eenmalige (administratie) kosten bij uitgifte van de obligatie(s). Aan obligaties zijn verder geen kosten verbonden gedurende de looptijd. 

Achtergesteld vermogen
Een obligatie is een vorm van beleggen en valt onder achtergesteld vermogen. Het risico dat u loopt als obligatiehouder is het verlies van het inlegbedrag bij bijvoorbeeld faillissement. 

Verhandelbaarheid
Onze obligaties zijn niet tussentijds verhandelbaar en houden de nominale waarde (= inlegbedrag). 

Call opties
De call optie houdt in dat Coöperatie GlaswebVenray tussentijds obligaties kan en mag uitloten oftewel ‘callen’. Dit is om bij een best-case scenario versneld af te kunnen lossen en krijgt de obligatiehouder sneller zijn geld terug. 

Obligaties schenken
Het is mogelijk om obligaties te schenken. Dit kan bij het kopen van de obligaties op het formulier worden aangegeven.

Belasting<br $family="function (){return v; }" $constructor="function Array() { [native code] }" each="function (i,v){Array.forEach(this,i,v); return this;}" clone="function (){var v=this.length,w=new Array(v); while(v--){w[v]=s(this[v]);}return w;}" clean="function (){return this.filter(function(a){return a!=null;});}" invoke="function (a){var b=Array.slice(arguments,1); return this.map(function(c){return c[a].apply(c,b);});}" associate="function (c){var d={},b=Math.min(this.length,c.length);for(var a=0;aObligaties vallen voor de belastingdienst in BOX 3.


Klik hier om obligaties te kopen

Afmelding in regulier aansluittraject en aanmelding voor glasvezel

We hebben de schouw gehad en ik wil toch geen abonnement?

Op basis van uw geldige aanmelding hebben wij de aannemer opdracht gegeven om uw pand aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Nu wil u hierop toch geen abonnement. U dient dan eerst met uw provider contact op te nemen op uw rechtsgeldige abonnement op te zeggen. Indien de provider hiermee akkoord gaat dan zullen wij als GlaswebVenray hieraan meewerken. Maar dat is niet kosteloos. In dat geval hebben wij de kosten voor de schouw gemaakt zonder abonnement. Net zoals bij alle andere klanten binnen onze coöperatie belasten wij u in dat geval minimaal € 175,- (incl. 21% BTW) door. Ook dat is keuzevrijheid, maar niet vrijblijvend.

De schouwer is geweest, maar wij willen toch de aansluiting op een andere plek? 
Hiervoor moet een nieuwe schouwafspraak maken. Dit is mogelijk maar een nieuwe schouw uitvoeren kost € 175,- (incl. 21% BTW). Neem contact op met GlaswebVenray telefoonnummer 0478-206960 / info@glaswebvenray.nu

We hebben de schouw gehad, de glasvezelkabel ligt al tot aan de gevel en ik wil toch geen abonnement?

Op basis van uw geldige aanmelding hebben wij de aannemer opdracht gegeven om uw pand aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Nu wil u hierop toch geen abonnement. U dient dan eerst met uw provider contact op te nemen op uw rechtsgeldige abonnement op te zeggen. Indien de provider hiermee akkoord gaat dan zullen wij als GlaswebVenray hieraan meewerken. Maar dat is niet kosteloos. In dat geval heeft u de glasvezel tot aan de gevel zonder abonnement. Net zoals bij alle andere klanten binnen onze coöperatie belasten wij u in dat geval minimaal € 250,- (incl. 21% BTW) door. Wij graven dan aan de gevel de kabel in de grond. U hebt dan wel de glasvezel aan de gevel van uw pand, maar geen abonnement. Ook dat is keuzevrijheid, maar niet vrijblijvend.

We hebben de schouw gehad, de huisaansluiting is gerealiseerd en ik wil toch geen abonnement?

Op basis van uw geldige aanmelding hebben wij de aannemer opdracht gegeven om uw pand aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Nu wil u hierop toch geen abonnement. U dient dan eerst met uw provider contact op te nemen op uw rechtsgeldige abonnement op te zeggen. Indien de provider hiermee akkoord gaat dan zullen wij als GlaswebVenray hieraan meewerken. Maar dat is niet kosteloos. In dat geval heeft u een huisaansluiting zonder abonnement. Net zoals bij alle andere klanten binnen onze coöperatie belasten wij u in dat geval minimaal € 750,- (incl. 21% BTW) door, mits uw huisaansluiting binnen 20 meter van de erfgrens ligt. U hebt dan wel de glasvezel in uw pand, maar geen abonnement. Ook dat is keuzevrijheid, maar niet vrijblijvend.

Verhuizing van bestaand pand naar een ander bestaand pand

Wat als ik een lopend jaarabonnement heb en ik ga verhuizen?

Na activatie van de glasvezelaansluiting door de provider start hiermee uw abonnement. Tevens is dit de startdatum voor het betalen van uw gebruikersvergoeding (= vastrecht) aan GlaswebVenray en het abonnement voor de diensten van de provider. De looptijd van dit contract is na activatiedatum 1 jaar en is conform de Telecomwet geregeld. Mocht u als klant de keuze maken te gaan verhuizen binnen deze periode van 12 maanden dan zal het abonnement en daarbij horende kosten blijven doorlopen tot einde van deze periode.

Wat kunt u doen als klant?

 1. Informeer uw makelaar op voorhand dat uw pand voorzien is van een glasvezelaansluiting.
 2. Informeer de (potentiele) koper dat uw pand voorzien is van een glasvezelaansluiting en dat hij dit abonnement kan voortzetten.
 3. Indien de (potentiele) koper uw pand koopt, dan kan hij zich bij één van de providers aanmelden?
 4. Na ontvangst door ons van klantaanmelding provider op uw adres door de nieuwe bewoner kunt u op de overdrachtsdatum uw contract met provider opzeggen.
  1. Opzeggen dient u als klant zelf te doen door contact op te nemen met de provider. Dit kunnen wij niet als GlaswebVenray. De opzegging bij provider wordt wel in ons systeem direct mee verwerkt, maar het is praktisch als u dit ook via info@glaswebvenray.nu  doorgeeft.
  2. Indien de nieuwe bewoner een abonnement bij ons als GlaswebVenray en provider afneemt, zullen wij de restant looptijd van het contract niet meer aan u doorbelasten.
  3. Indien de nieuwe bewoner niet een abonnement bij ons als GlaswebVenray en provider afneemt, zullen wij gedurende de restant looptijd van het contract de gebruikers-vergoeding (= vastrecht) en de provider de abonnementskosten maandelijks blijven afschrijven tot einde looptijd jaarcontract.

Het is dus raadzaam uw makelaar en/of (potentiele) koper hiervan op de hoogte brengen. Op die manier is het opzeggen van het abonnement voor u het meest gunstige.

Ik wil een pand kopen of heb een pand gekocht (Fase 1 – Kerkdorpen van Venray) en wil graag een glasvezelaansluiting?

Gefeliciteerd met uw (mogelijk) nieuw pand. U wil graag een glasvezelverbinding in uw pand. Belangrijk is dan om te weten of uw pand reeds de glasvezel huisaansluiting heeft of dat de glasvezel is voorbereid tot op de erfgrens

Wat kunt u doen als klant?

 1. Informeer bij verkoper of makelaar op voorhand of uw pand voorzien is van een glasvezelaansluiting afgemonteerd in het pand.
 2. Informeer bij verkoper of makelaar op voorhand of uw huidige pandeigenaren een glasvezel-abonnement hebben.

Ja, het pand heeft reeds een actieve glasvezelaansluiting

 1. Laat koper van het pand zich via www.glaswebvenray.nu aanmelden bij één van de providers naar keuze.
 2. Na ontvangst door ons van klantaanmelding provider op uw adres door de nieuwe bewoner kunt u als verkoper op de overdrachtsdatum uw contract met provider opzeggen.
  1. Opzeggen dient u als klant zelf te doen door contact op te nemen met de provider. Dit kunnen wij niet als GlaswebVenray. De opzegging bij provider wordt wel in ons systeem direct mee verwerkt, maar het is praktisch als u dit ook via info@glaswebvenray.nu doorgeeft.
  2. Indien de koper een abonnement bij ons als GlaswebVenray en provider afneemt, zullen wij de restant looptijd van het contract niet meer aan u doorbelasten.
  3. Indien de nieuwe bewonen niet een abonnement bij ons als GlaswebVenray en provider afneemt, zullen wij aan verkoper gedurende de restant looptijd van het contract de gebruikersvergoeding (= vastrecht) en de provider de abonnementskosten maandelijks blijven afschrijven tot einde looptijd.
 3. Mocht dit pand gelegen zijn buiten de bebouw kom, dan heeft verkoper al een “x” aantal maanden de buiten bebouwde kom toeslag (BUB-Toeslag) betaald. Deze neemt de nieuwe koper over en heeft een waarde. Ook is het zinvol te informeren of de BUB-toeslag mogelijk door verkoper in eerder stadium volledig is afgekocht. Deze afkoop kan dan worden overgenomen en mogelijk zelf in verkoopprijs worden verdisconteerd. Dit is vermeldingswaardig voor in de verkoopbrochure.

Nee, het pand heeft nog geen actieve glasvezelaansluiting

 1. Neem contact op met GlaswebVenray telefoonnummer 0478-206960 / info@glaswebvenray.nu.
 2. Wij zullen een offerte maken voor de aansluiting van erfgrens tot in uw pand.

Verhuizing van bestaande pand naar een nieuwbouw pand

Wat moet ik doen als ik verhuis naar een nieuwbouw pand?

U gaat naar een nieuwbouw pand. Mocht dit een nieuwbouwproject zijn dat ons reeds bekend is dan is hiervoor mogelijk op een knooppunt (Distributiepunt) capaciteit voorzien. De aansluiting kan dan vanaf dat punt worden opgepakt.

Wat kunt u doen als klant?

 1. Neem contact op met de projectontwikkelaar, aannemer en/of makelaar of deze alreeds met GlaswebVenray een glasvezelaansluiting heeft geregeld.
 2. Neem contact op met GlaswebVenray telefoonnummer 0478-206960 / info@glaswebvenray.nu.
 3. Wij zullen u een offerte maken voor de aansluiting vanaf erfgrens of distributiepunt tot in uw pand.
 4. Indien u nog gaat bouwen? TIP: Neem dan een loze mantelbuis (min. 50 mm rond) mee in uw plannen vanaf erfgrens (legdiepte: bij voorkeur 60 cm) met doorvoer tot in uw pand waar u  de aansluiting wil hebben.

Nieuwe projecten / Splitsing pand

Nieuwe projecten

Zijn er nieuwbouw projecten op stapel dan vernemen we dit normaliter in de reguliere NUTS overleggen met de gemeente Venray, waarbij ook GlaswebVenray is aangesloten. Graag komen we  dan tijdig in contact met de opdrachtgever, projectontwikkelaar, aannemer of anders om zaken met elkaar door te spreken. 

Mogelijkheden die hier zijn:

 1. Wij kunnen op info avonden met de (potentiele) kopers een vraagbundeling doen om te bekijken onder welke condities wij de aanleg kunnen verzorgen. Bundeling of aanleg van clusters gezamenlijk, drukt enorm de kosten voor aanleg, mits we ook voldoende aanmeldingen ontvangen. Als u het wilt!
 2. Het is praktisch om standaard een mantelbuis te voorzien voor de aanleg vanaf erfgrens tot in het pand waar de glasvezel afgemonteerd gaat worden. Hiervoor kunnen wij u loze mantelbuis (min. 50 mm rond)  leveren of u zelf buizen 

Neem hiervoor contact op met GlaswebVenray telefoonnummer 0478-206960 / info@glaswebvenray.nu.

Splitsing of sloop pand

Mocht u een pand hebben dat de pandeigena(a)r(en) willen splitsen dan wel slopen, is het ook zinvol om met GlaswebVenray telefoonnummer 0478-206960 / info@glaswebvenray.nu contact op te nemen. Als we dit tijdig weten kunnen we met u de mogelijkheden bekijken om uw pand van glasvezel te voorzien of in het geval van sloop tijdig de glasvezelkabel ontmantelen.

Overige gevallen

Mocht de betreffende situatie anders zijn dan hiervoor beschreven. Neem dan met ons contact opnemen om samen te bekijken wat de oplossing is.

Coöperatie GlaswebVenray U.A.
T: 0478-206960
E: info@glaswebvenray.nu
W: www.glaswebvenray.nu