Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind u antwoorden op veelgestelde vragen.
Heeft u een vraag die hier nog niet gesteld is, stuur dan een mail naar info@glaswebvenray.nu

Algemeen

Wat is glasvezel?

Een glasvezel is zo dun als een haar: slechts 125 à 250 micron. De vezel bestaat uit twee soorten glas: een flinterdunne kern en een dikkere mantel die in elkaar gesmolten zijn. Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data razendsnel over grote afstanden te transporteren.

Wat heb ik aan glasvezel?

Met glasvezel bent u klaar voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan internet op uw televisie, interactieve en haarscherpe HD-televisie, beeldbellen, supersnel gamen met de hele familie, 3D-televisie of razendsnel grote bestanden verzenden via e-mail. Glasvezel is stabieler en dus betrouwbaarder dan een adsl-verbinding. En glasvezel is natuurlijk veel sneller! Want glasvezel is in vergelijking tot adsl altijd constant qua snelheid. De snelheid van een adsl-verbinding is namelijk afhankelijk van de afstand tussen uw woning en de centrale van de adsl-aanbieder. Met glasvezel is dat niet zo en bent u altijd verzekerd van optimale snelheid.

Waarom glasvezel?

Een netwerk van glasvezel is snel, stabiel, betrouwbaar en geeft meer vrijheid. Het dataverkeer groeit explosief, wel met 60%. In 2017 is het dataverkeer verdrievoudigd zijn ten opzichte van 2014. Glasvezel kan deze groei met gemak verwerken. Niet alleen het downloaden gaat sneller maar vooral ook het erg in opkomst zijnde uploaden. Door de hogere down- en uploadsnelheid kunt sneller fotoboeken, websites en back-ups maken. Zorg op afstand ontvangen of verlenen wordt eenvoudiger. Gebruik van glasvezel is ook erg gunstig voor bedrijven en hun werknemers, er is ineens veel meer mogelijk met betrekking tot o.a. thuiswerken, video-conferencing, back-ups maken op afstand en data- en telefoniediensten.

Is glasvezel duurzamer als koper (adsl)?

Glasvezel kan niet roesten, koper wel (corrosie). Ook kunnen weersomstandigheden zoals bliksem de verbinding niet beinvloeden, wat bij koper wel kan gebeuren.

Hoe werkt analoog glasvezel?

Op het modem van GlaswebVenray zit zowel een analoge als een digitale aansluiting. Dit maakt het mogelijk de huidige coax kabels in de woning / bedrijf nog gewoon te gebruiken. Hierdoor is er geen nieuwe bekabeling of apparatuur nodig is. Voor de beste prestaties zijn UTP-kabels (netwerkkabels) wel een vereiste.

Waar begint het landelijk glasvezelnetwerk in Nederland?

Internet is niets meer en niets minder dan een netwerk van allemaal servers en knooppunten. Er is dus geen begin en ook geen eind. Als je naar buitenlandse netwerken gaat, dan kun je zeggen dat veel verbindingen via AMS-IX lopen. Dit zijn knooppunten naar veel grotere knooppunten in het buitenland.

Moet er in huis iets aangepast worden?

Nee. Als u op dit moment een goede (coax)kabel heeft liggen, dan hoeft er in de bekabeling niets te worden aangepast.

De dienst-leveranciers kunnen, indien gewenst, ook TV over IP (netwerkbekabeling /UTP) leveren. Het voordeel hiervan is dat ook uitzending gemist en de videotheek gebruikt kunnen worden. Voor deze optie moet dan wel een netwerkkabel naar de gewenste TV('s) zijn aangelegd. Het leveren van het TV signaal via een netwerkkabel heet Interactieve TV. 

Als u op dit moment geen (coax)kabel heft liggen, dan kan het zijn dat er wel aanpassingen gemaakt moeten worden. Voor meer informatie hierover neem contact op met de providers.

Aanmelden

Wanneer kan ik mij aanmelden?

U kunt zich doorlopend aanmelden via onze website, bij Electro Gommans (Hoofdstraat 37, Oirlo)  of bij 'Welcom bij Kivits' (De Bleek 58-60, Venray).

Wanneer Aansluiten?

Wij werken met het Groene Gebieden Model (GGM) dit wil zeggen dat de groene gebieden aangesloten worden. De aanleg start 11 december 2017 met de aanleg in Ysselsteyn. Van daaruit zullen de dorpen aangelegd worden. In onderstaand schema vindt u een compleet overzicht zoals de planning van aanleg er uitziet.

Vervolgens zal opnieuw bekeken worden of de wijken voldoende aanmeldingen hebben om vervolgens aangelegd te worden. Wanneer wijken het beoogde percentage behaald hebben, zullen ook deze aangelegd worden.

Wordt iedereen aangesloten?

Iedereen krijgt de mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting.
GlaswebVenray werkt onder het motto 'als u het wilt'.
Dit geldt voor een adresaansluiting maar wordt ook per dorp /wijk bekeken.

Woont u in een 'groen' gebied dan geldt het volgende:
Bent u klant voordat de aannemer met de detailengineering begint? Dan krijgt u de aansluting tot in de woning / bedrijfspand.
Bent u geen klant? Dan krijgt u de glasvezelkabel tot ongeveer aan de erfgrens.
Bent u geen klant maar wilt u wel een aansluiting in de woning, dan betaalt u zelf de aanlegkosten vanaf (ongeveer) de erfgrens tot in de woning. Woont u minder dan 20 meter van de erfgrens dan betaalt u € 750,-  Woont u meer dan 20 meter van de erfgrens dan betaalt u € 750,- + € 60,- per extra aan te leggen meter.

Klanten in gele of grijze gebieden worden alleen aangesloten wanneer er voldoende deelname in de betreffend dorp /wijk is. 


Wilt u dus klant worden, maar is uw dorp / wijk nog niet groen?
Motiveer uw dorps- en wijkbewoners dan om ook aan te sluiten.
Wij leggen in de gehele gemeente Venray en Holthees glasvezel aan als u het wilt!

Wat zijn de kosten voor een tweede glasvezelaansluiting?

Wilt u bijvoorbeeld een aansluting voor het woonhuis en een aansluiting voor zakelijk gebruik op hetzelfde erf, dan is dit mogelijk. Kosten hiervoor worden op aanvraag voor aanleg vastgesteld.

Klant

Waarom prijsdifferentiatie?

Het verschil maakt de gelijkheid.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied is duurder, om dit te compenseren wordt een toeslag van € 5 per maand gehanteerd. Dit geldt voor 20 jaar. Het is ook mogelijk om het ineens af te kopen voor € 1200,-  Genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW.
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid in een keer af te kopen dan kunt u mailen naar info@glaswebvenray.nu

Welke keuze is er in dienstverleners?

GlaswebVenray is een open glasvezelnetwerk.
Dit betekent dat er keuze is uit meerdere glasvezelgespecialiseerde providers.

Op dit moment werkt GlaswebVenray samen met 4 providers, TriNed, PILNQ, NOX-telecom en Signet.
TriNed en PLINQ leveren diensten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.
NOX-telecom en Signet leveren diensten voor de zakelijke markt.

 

Hoe lang loopt mijn contract?

U sluit een contract af voor 1 jaar, ingaande op de dag dat de aansluiting actief is.
Na 1 jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Het abonnement kan vanaf dat moment per maand worden opgezegd.

Kan ik aanmelden als ik nog een contract heb bij een andere provider?

U kunt altijd aanmelden voor glasvezel van GlaswebVenray.

De particuliere providers hebben een uitgestelde aansluitgarantie van 12 maanden. Wanneer de glasvezel bij u aangelegd is hebt u maximaal nog 12 maanden om deze te laten activeren. Hierdoor kunt u altijd uw huidige contract afronden en heeft u geen dubbel abonnementskosten.

 

Hoe vindt straks de facturatie plaats?

U ontvangt 2 facturen: één van de provider en één van GlaswebVenray.  De provider factureert de diensten, GlaswebVenray factureert het vastrecht.
Het bedrag dat bij het abonnement van de particuliere providers vermeld wordt is incl. het vastrecht van GlaswebVenray.
Het bedrag van de abonnementen bij de zakelijke pakketten is excl. vastrecht van GlaswebVenray.

Lidmaatschap

Wat kost het lidmaatschap?

 Een lidmaatschap kost eenmalig € 50,-  (excl. 3% administratiekosten).

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

Als lid krijgt u zeggenschap via de ledenraad. De ledenraad beslist over investeringen en de strategie van de Coöperatie. Elk lid deelt mee in de winst. Voor de verdeling van de winst telt de lengte van het lidmaatschap.

Wat gebeurt er met mijn lidmaatschap als ik buiten Venray verhuis?

U kunt allleen lid zijn van GlaswebVenray als u ook klant bent van GlaswebVenray. Wanneer u buiten het GlaswebVenray gebied verhuisd, bent u geen klant meer en vervalt uw lidmaatschap.

Zitten er risico's aan een lidmaatschap?

De opgerichte coöperatie is GlaswebVenray U.A.
U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid, waarmee de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bij een negatief scenario is de inleg (€ 50,- voor ledencertificaat) het enige dat u kan verliezen.

 

Wat zijn voordelen van een Coöperatie U.A.?

+ Een goede bescherming van het privévermogen.
+ Er is geen hoofdelijke en gehele aansprakelijkheid zoals bij een V.O.F. of een maatschap.
+ De Coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) biedt de mogelijkheid de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten.
+ De Coöperatie U.A. biedt een vergelijkbare bescherming als een BV of NV.
+ De Coöperatie biedt de mogelijkheid de zogenaamde verlengstukwinst aan haar leden uit te keren zonder dat daar eerst vennootschapsbelasting over moet worden betaald. De uitgekeerde winst wordt in dat geval van de belastbare winst (voor vennootschapsbelasting) afgetrokken.
+ De Coöperatie mag een winstuitkering aan haar leden doen. Een vereniging / stichting daarentegen, mag dit niet.

Waarom moet er nu al voor een provider worden gekozen?

Naar de financiers moeten wij geaccordeerde contracten kunnen overleggen. Hierbij is het laten tekenen voor alleen een aansluiting niet voldoende. 

Ontzorgen / aansluiten

Is het mogelijk de kabel niet voor aan de gevel maar elders in de woning binnen te laten leggen?

U kunt zelf de plaats bepalen waar de glasvezelkabel bij u binnen wordt gelegd, echter kan het wel zijn dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Bij het schouwen van de aannemer zal deze bekijken waar men de kabel binnen wil hebben gelegd. Zodra er meerkosten aan zitten zal dit met schouwen worden vermeld. Meerkosten zijn altijd voor eigen rekening. Bij schouwen wordt er een foto gemaakt waar de kabel naar binnen wordt gebracht en waar deze binnen komt. Hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Wanneer de glasvezelkabel aan de voorgevel, dichtbij de erfgrens binnen kan worden gelegd, zullen hier normaal gesproken geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Televisie

Hoeveel Smartcards kunnen per adres worden geactiveerd?

Voor  het basispakket heeft u geen smartcard nodig, dit is voor alle serviceproviders identiek.

Als u kiest voor een uitbreiding van het TV pakket, dan kunt u de huidige CI+ module en/of decoder blijven gebruiken. Op de smartcard worden de extra zenders geactiveerd. Deze smartcard plaats u vervolgens in de CI+module of in de decoder.

Maximaal kunnen er 4 smartcards per abonnement worden gebruikt. Afhankelijk van de provider betaalt u een bijdrage per smartcard.

Is het mogelijk om meerdere TV's aan te sluiten en tegelijkertijd naar verschillende zenders te kijken?

Ja hoor, u kunt meerdere TV’s aansluiten en tegelijkertijd verschillende zenders kijken.

 

Alarm

Ben ik mijn alarm kwijt als de glasvezelkabel doorgegraven wordt?

De verbinding zal tijdelijk wegvallen. Als u een alarminstallatie met een meldkamer heeft zal u een melding van de meldkamer krijgen dat er geen verbinding meer is. u ontvangt opnieuw een melding (door de meldkamer) als de verbinding is hersteld. In die tussentijd zal het alarm dus niet werken. Als het belangrijk is dat het alarm altijd werkt, zijn hier mobiele melders voor. Deze werken ook als de glasvezel niet meer werkt. Aan gebruik van de meldkamer zitten kosten verbonden.
Gebruikt u een analoge lijn op glasvezel voor de alarmmelding die naar uw eigen vaste nummer gaat dan ontvangt u geen melding omdat deze lijn er met een glasvezelbreuk ook uitligt.

Kan mijn alarm worden gebruikt via een glasvezelabonnement?

Wij adviseren om dit na te vragen bij de leverancier van uw alarmcentrale.
De meeste alramcentrales en meldkamers ondersteunen alarm via glasvezel, echter is het wijsheid om dit altijd te checken. Mogelijk moeten er door een monteur instellingen worden gewijzigd.
Check dit altijd zelf voor uw eigen situatie bij de meldkamer en verzekering.

Zakelijk / bedrijf

Hoe vindt straks de facturatie plaats?

U ontvangt 2 facturen: één van de provider en één van GlaswebVenray.  De provider factureert de diensten, GlaswebVenray factureert het vastrecht (ongeveer € 32,-).
Het bedrag van het abonnementen bij de particuliere providers is incl. het vastrecht van GlaswebVenray.
Het bedrag van de abonnementen bij de zakelijke pakketten is excl. vastrecht van GlaswebVenray.

Ik wil wel een aansluiting maar nog geen klant worden, kan dit?

Dit is  mogelijk. U kunt dan een mail sturen naar info@glaswebvenray.nu
Zodra de aannemer komt schouwen wordt u benaderd voor de aansluiting. Wanneer u aansluit zonder klant te worden betaalt u de aanlegkosten. De aanlegkosten zijn per situatie op te vragen via: info@glaswebvenray.nu

Tip: wordt voor de deadline van gratis aanleg een jaar klant, u betaalt dan geen aanlegkosten en krijgt zo de aansluiting gratis binnen.

 

Investeren

Hoe kan ik investeren in GlaswebVenray?

Obligaties zijn verkrijgbaar voor € 100 per stuk (excl. 3% emissiekosten). De looptijd van de obligaties is ongeveer 10 jaar.  U ontvangt 5% rente. Inning van de gelden vindt plaats in januari 2018. 

Informatiememorandum
Alle details zijn in het informatiememorandum opgenomen. 
Klik hier voor het informatiememorandum.

Looptijd
De looptijd van de obligaties is 10 jaar. Na 10 jaar wordt het nominaal ingelegde bedrag teruggestort. 

Rendement
De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Jaarlijks ontvangt u een overzicht, welke u ook voor de belastingdienst kunt gebruiken. Tevens dient u het inlegbedrag mee te nemen in uw totaalvermogen. 

De Emissiekosten zijn eenmalige (administratie) kosten bij uitgifte van de obligatie(s). Aan obligaties zijn verder geen kosten verbonden gedurende de looptijd. 

Achtergesteld vermogen
Een obligatie is een vorm van beleggen en valt onder achtergesteld vermogen. Het risico dat u loopt als obligatiehouder is het verlies van het inlegbedrag bij bijvoorbeeld faillissement. 

Verhandelbaarheid
Onze obligaties zijn niet tussentijds verhandelbaar en houden de nominale waarde (= inlegbedrag). 

Call opties
De call optie houdt in dat Coöperatie GlaswebVenray tussentijds obligaties kan en mag uitloten oftewel ‘callen’. Dit is om bij een best-case scenario versneld af te kunnen lossen en krijgt de obligatiehouder sneller zijn geld terug. 

Obligaties schenken
Het is mogelijk om obligaties te schenken. Dit kan bij het kopen van de obligaties op het formulier worden aangegeven.

Belasting<br $family="function (){return v; }" $constructor="function Array() { [native code] }" each="function (i,v){Array.forEach(this,i,v); return this;}" clone="function (){var v=this.length,w=new Array(v); while(v--){w[v]=s(this[v]);}return w;}" clean="function (){return this.filter(function(a){return a!=null;});}" invoke="function (a){var b=Array.slice(arguments,1); return this.map(function(c){return c[a].apply(c,b);});}" associate="function (c){var d={},b=Math.min(this.length,c.length);for(var a=0;aObligaties vallen voor de belastingdienst in BOX 3.


Klik hier om obligaties te kopen