Ledencertificaten

GlaswebVenray biedt u de kans om samen te investeren en zo te profiteren van onze Coöperatie GlaswebVenray U.A. Dit kan op de volgende wijze:

Word lid en koop een ledencertificaat (alleen voor klanten) 

Koop een ledencertificaat

Elke klant met een lopend abonnement van GlaswebVenray kan lid worden van onze coöperatie door een ledencertificaat te kopen. Bent u geen klant, dan kunt u geen ledencertificaat aanschaffen; een obligatie aanschaffen kan dan wel. Als lid hebt u zeggenschap. Uit de leden wordt een ledenraad gevormd, die tijdens elke algemene ledenvergadering namens de leden over diverse zaken besluiten mee mag nemen. De ledenraad bestaat voor de meerderheid uit leden of afgevaardigden van de dorps- en wijkraden, omdat we willen garanderen dat zij binnen ons burgerinitiatief hun inspraak behouden.

Daarnaast heeft u als lid na een positief besluit van de ledenraad recht op winstdeling (vanaf het moment dat er sprake zou zijn van winst). Een ledencertificaat kost 50 euro (excl. 3% emissiekosten) en per aansluiting (postcode + huisnummer) kunt u maximaal één ledencertificaat kopen. Deze kosten innen wij pas als het definitieve startschot voor aanleg van de glasvezel is gegeven. Als lid ontvangt u hiervan vooraf schriftelijk bericht.

Klik hier om de voorwaarden ledencertificaten te downloaden.
Klik hier om de samenvatting ledencertificaten te downloaden.
Klik hier om een ledencertificaat te kopen (max. 1 per klant)

Bekijk ook de FAQ (Frequently Asked Questions, veelgestelde vragen) over het lidmaatschap.

Investeren

Om samen een geheel dekkend glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Venray en Holthees te realiseren, maken wij gebruik van externe financiers en van eigen vermogen. 
De externe financiers zijn BNG en Rabobank. Voor de financiering bij BNG heeft de gemeente Venray een garantstellingsverklaring afgegeven. Voor de financiering bij Rabobank is eigen vermogen nodig.
Ons eigen vermogen wordt bijeengebracht door ledenkapitaal, dat wij vergaren door de uitgifte van ledencertificaten en daarnaast door obligaties.

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.