Ledenraad


Antoon van Mullekom
Leunen

Frank Hazeu
Heide (Voorzitter)

Hannie Rutten
Blitterswijck

Hans Sterk
Oostrum

Harrie van Asten
Ysselsteyn

Martien van de Heuvel
Vredepeel

John van Dijk
Merselo

Kees Veugen
Wanssum

Twan Jacobs
Veulen

Wil Janssen
Castenray

Will Reijnders
Geijsteren

Anita Loonen-Emonts
Oirlo (Secretaris)

 

Ledenraad

Naast een bestuur en directie kent de Coöperatie GlaswebVenray U.A. een ledenraad. Leden van de coöperatie kiezen de leden van de ledenraad. De leden zijn de mede-eigenaren van Coöperatie GlaswebVenray U.A. en bepalen samen het beleid binnen de kaders, zoals vastgelegd in de statuten en de reglementen. 

Hoe wordt de ledenraad samengesteld?

De samenstelling van de ledenraad bestaat uit een evenredig deel afgevaardigden vanuit de bestaande dorpsraden van de kerkdorpen van de gemeente Venray en dorp Holthees. Per dorp of wijk wordt maximaal 1 lid afgevaardigd in de ledenraad. Minimaal vijf leden en maximaal 26 leden hebben zitting in de ledenraad. De leden van de ledenraad worden telkens voor een periode van vijf jaar benoemd. De leden treden af volgens een door het bestuur van de ledenraad op te maken rooster. De aftredende leden zijn onbeperkt terstond herkiesbaar.

Wat zijn de taken van de ledenraad?

De ledenraad benoemt het bestuur van coöperatie GlaswebVenray. Dit bestuur bestaat uit minimaal vijf personen. De (onafhankelijke) voorzitter van het bestuur wordt rechtstreeks benoemd door de ledenraad voor een periode van vier jaar. Overige bestuursleden zijn één afgevaardigd lid vanuit de wijkraden en twee afgevaardigde leden vanuit de dorpsraden. 
Daarnaast neemt de ledenraad tijdens de algemene ledenvergadering beslissingen namens de leden over onder meer investeringen en de strategie van de coöperatie. De ledenraad is een vertegenwoordiging van alle leden en is de toezichthouder van het bestuur.

Hoe vaak vergadert de ledenraad?

Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan één binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, ter behandeling van de jaarstukken ter kwijting van bestuurders en ter voorziening in de periodieke vacatures in het bestuur. In de vergadering van de ledenraad heeft elk lid van deze raad één stem. 

Hoe kan ik me aanmelden als lid van de ledenraad?

Alleen personen die actief klant zijn bij GlaswebVenray en lid zijn van de Coöperatie GlaswebVenray U.A. kunnen zich aanmelden als beoogd lid van de ledenraad. Dit aanmelden kan via de betreffende dorpsraad of een ander orgaan dat optreedt als dorpsvertegenwoordiger van uw dorp. U kunt ook mailen naar info@glaswebvenray.nu. De aanmelding wordt voorgelegd aan de betreffende dorpsraad of een ander orgaan dat optreedt als dorpsvertegenwoordiger.