Coöperatie

Van, voor, door Venray

De Coöperatie GlaswebVenray U.A. is een burgerinitiatief opgericht door dorps- en wijkraden van de gemeente Venray en dorp Holthees. Waarom dit burgerinitiatief? En waarom een coöperatie?

Commerciële partijen sluiten alleen woningen en bedrijven aan als ze voor hen voldoende winstgevend zijn. Overheden mogen niet investeren in een toekomstbestendig breedbandnetwerk. Gevolg: buitengebieden en kleine kernen blijven verstoken van een snel breedband netwerk. Daarom is GlaswebVenray opgericht om de aanleg van het netwerk in de gehele gemeente Venray en dorp Holthees zelf te organiseren. Dit initiatief van burgers resulteert in een compleet nieuw glasvezelnetwerk in eigendom van Coöperatie GlaswebVenray U.A. Leden van de coöperatie bepalen via de Ledenraad de bestemming van een eventuele winst uit de exploitatie. Met deze opzet (eigendom en zeggenschap) blijven de euro’s binnen de Venrayse gemeenschap. Bovendien gaat het buitengebied met de tijd mee en wordt het economisch aantrekkelijker. Meer bedrijven zullen zich in Venray willen en kunnen vestigen. GlaswebVenray is een netwerk van, voor en door Venray.

Wat voorafging

Als voorzitter van de dorpsraad in Vredepeel constateerde Theo Kooter enkele jaren geleden: ‘Als Venray blijft hangen in het huidige kabelnetwerk, dan krijgt de gehele gemeente een digitaal probleem.’ Dorpsraden - en wijkradenoverleg hebben dit serieus opgepakt en de werkgroep GlaswebVenray opgericht. Deze werkgroep is gaan onderzoeken welke vorm het beste is voor een zorgeloze digitale toekomst. GlaswebVenray heeft als doel de gemeente Venray en Holthees van een geheel dekkend glasvezelnetwerk te voorzien. Alleen als er in een wijk of dorp te weinig aanmeldingen zijn, leggen we daar geen glasvezel aan. Het doel is om geheel Venray van 100% glasvezel te voorzien. Om dit te realiseren, hebben we binnen de bebouwde kom minimaal dertig procent van alle huishoudens als klant nodig en buiten de bebouwde kom vijftig procent.