Inschrijfformulier Buiten Bebouwde Kom toeslag GlaswebVenray

De maandelijkse Buiten Bebouwde Kom Toeslag voor een particuliere klant bedraagt € 5,- per maand (inclusief 21% BTW). Voor een zakelijke klant bedraagt dit € 5,- per maand (exclusief 21% BTW). Deze Buiten Bebouwde Kom Toeslag wordt door Cooperatie GlaswebVenray U.A. geïnd voor 240 maanden lang om het verschil aanleginvestering binnen- en buiten bebouwde kom te compenseren. Lees meer hierover...

Zonder aanmelden en accorderen van deze Buiten Bebouwde Kom toeslag kan het adres bij KPN niet worden vrijgegeven voor het afsluiten van een abonnement.

Uw gegevens
Aanhef
Voorletters *
Achternaam *
Bedrijfsnaam
Geboortedatum *
Straatnaam *
Huisnummer *
Letter / Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
E-mailadres *
 
 
Factuuradres:
Straatnaam *
Huisnummer *
Letter / Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
 
Incassomachtiging (verplicht):
 
 
Tenaamstelling rekening *
IBAN *
 

Eén keer per maand ontvangt u hiervan automatisch een digitale factuur. Indien u deze per post wilt ontvangen, gelieve u onderstaande optie aan te vinken.

Door ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de provider alsmede het aankruisen van de voorwaarden van de Coöperatie GlaswebVenray U.A. ontstaat tegelijkertijd ook met Coöperatie GlaswebVenray U.A. een overeenkomst.

Overige voorwaarden

Betaling van het overeengekomen tarief voor Buiten Bebouwde Kom toeslag voor een particuliere klant bedraagt € 5,- (incl. 21% BTW) per maand en voor een zakelijke klant bedraagt dit € 5,00 (excl. 21% BTW). Betaling geschiedt vanaf de datum van activering van de glasvezelaansluiting. Deze buiten bebouwde kom toeslag wordt rechtstreeks via automatische incasso door Coöperatie GlaswebVenray U.A. geïncasseerd.

Het tarief voor diensten van de provider wordt afzonderlijk door de provider doorbelast. De totaalprijs uit onze keuzehulp is inclusief particuliere vastrechtvergoeding (incl. 21% BTW en exclusief buiten bebouwde kom toeslag). Raadpleeg de keuze mogelijkheden uit onze providers op www.glaswebvenray.nu/keuzehulp;

Om klanten snel en adequaat te kunnen informeren, zal informatie zo veel mogelijk per email verzonden worden. Hiervoor nemen wij uw gegevens op in onze database. Met het sluiten van deze overeenkomst c.q. het instemmen met deze voorwaarden staat u toe dat wij de door u verstrekte data mogen gebruiken. De informatie die per e-mail kan worden verzonden, wordt uitsluitend per e-mail aan u verstuurd. Coöperatie GlaswebVenray U.A. garandeert de ter kennis komende vertrouwelijke (persoons)gegevens en -mutaties zorgvuldig te behandelen en geheim te houden conform de wettelijk gestelde kaders. De uitgewisselde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de door betrokken partijen uit te voeren taken;

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing onze algemene (gebruikers)voorwaarden welke u ter hand zijn gesteld en u heeft kunnen inzien en door ondertekening van dit inschrijfformulier mede van toepassing verklaart;

Onze algemene (gebruikers)voorwaarden kunt u vinden op www.glaswebvenray.nu/algemene-voorwaarden.

Tevens behoudt Coöperatie GlaswebVenray U.A. zich het recht voor om uitgangspunten en voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen.

Voor vragen kunt u via info@glaswebvenray.nu contact met ons opnemen.


Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de overeengekomen voorwaarden en tarieven, de algemene (gebruiks)voorwaarden van de Coöperatie GlaswebVenray U.A. en machtigt u Coöperatie GlaswebVenray U.A. om de verschuldigde bedragen via automatische incasso te incasseren.

Handtekening: *