Privacy & Cookies verklaring

Privacy verklaring

Coöperatie GlaswebVenray U.A. verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de geldende wet & regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Coöperatie GlaswebVenray U.A. heeft uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als klant of relatie te accepteren, te informeren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast kan Coöperatie GlaswebVenray U.A. uw persoonsgegevens, voor onder meer de volgende doelen verwerken:

 • Klantgegevens aanmelden bij providers en GlaswebVenray voor een abonnement voor glasvezel gebruik en/of ledencertificaten en obligaties;
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of andere relevante informatie inzake ons glasvezelnetwerk;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten en/of evenementen;
 • Optimale uitvoering van onze dienstverlening (o.a. storingen, schade netwerk);
 • Verzending informatie over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Wettelijke verplichtingen die op Coöperatie GlaswebVenray U.A. rusten, zoals bijvoorbeeld informatieverzoeken en –verplichtingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatie GlaswebVenray U.A. verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel en Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens zijnde o.a. aansluitadres (ligging binnen of buiten bebouwde kom), postadres en/of factuuradres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekening;
 • Kamer van Koophandel nummer (in geval zakelijke klant)
 • Wijze van betaling
 • Wijze van ontvangst factuur per mail (digitaal) of per factuur op papier
 • Interesse inzake hogere servicegraad (Service Level Agreements (SLA))

Hoe lang bewaren we gegevens

Coöperatie GlaswebVenray U.A. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Aanmelden abonnement, ledencertificaten & obligaties

Naam, geslacht, adres, geboortedatum en -plaats, telefoonnummers, emailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer (zakelijk) 

Gedurende periode dat abonnement lopende is en na-opzegging tot 10 jaar i.v.m. boekhoudplicht.

Nieuwbrief

Naam, emailadres

Tot uitschrijving (opt-out) door klant zelf.

Bijeenkomsten / evenementen

Naam, emailadres

Tot max. 6 maanden na datum bijeenkomst / evenement

Optimale uitvoering dienstverlening

Naam, geslacht, adres, geboortedatum en -plaats, telefoonnummers, emailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer (zakelijk) 

Gedurende periode dat abonnement lopende is en na-opzegging tot 10 jaar i.v.m. boekhoudplicht.

Informatie en/of wijzigingen van diensten en producten

Naam, geslacht, adres, geboortedatum en -plaats, telefoonnummers, emailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer (zakelijk) 

Gedurende periode dat abonnement lopende is en na-opzegging tot 10 jaar i.v.m. boekhoudplicht.

Wettelijke verplichtingen

Naam, geslacht, adres, geboortedatum en -plaats, telefoonnummers, emailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer (zakelijk) 

Gedurende periode dat abonnement lopende is en na-opzegging tot 10 jaar i.v.m. boekhoudplicht.

Delen met anderen

Coöperatie GlaswebVenray U.A. deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om bijvoorbeeld toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is. Coöperatie GlaswebVenray U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie GlaswebVenray U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze Data Protection Officer, info@glaswebvenray.nu.  

 • Indien u zich beroept op het recht van beperking van de verwerking, dan zullen wij bekijken of de verwerking van de overgebleven gegevens voldoende zijn om de dienstverlening te kunnen blijven continueren;
 • Indien u zich beroept op het recht van bezwaar tegen verwerking, dan zullen wij alle vormen van verwerking stilleggen. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de afhandeling van zaken binnen ons bedrijf. Het risico hiervoor ligt bij degene die zich hierop beroept;
 • Coöperatie GlaswebVenray U.A. heeft het recht tot geautomatiseerde besluitvorming. Elke besluit wat wij maken zal door ons persoonlijk worden gemaakt en zal niet alleen gebaseerd zijn op een beslissing van een programma.

​Cookies verklaring

In kaart brengen websitebezoek

Coöperatie GlaswebVenray U.A. gebruikt functionele en analytische cookies. We kunnen cookies inzetten om het gebruik van onze websites te analyseren zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk via deze link de toelichting.

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies worden er gebruikt en waarom?

Cookies worden door Coöperatie GlaswebVenray U.A. geplaatst. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website van Coöperatie GlaswebVenray U.A.. Wilt u geen gebruik maken van cookies dan kunt u dat via uw browser uitschakelen.

Functionele cookies

Coöperatie GlaswebVenray U.A. plaatst cookies die ervoor kunnen zorgen dat u bij een volgend bezoek aan de website er voor zorgen om uw gebruik van de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld omdat daarmee uw voorkeursinstellingen worden onthouden).

Web statistieken cookies

Coöperatie GlaswebVenray U.A. maakt gebruik van cookies voor webstatistieken. Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe (vaak en lang) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Coöperatie GlaswebVenray U.A. meet het websitebezoek met Google Analytics. Zowel Coöperatie GlaswebVenray U.A. als derde partijen (Minten-IT), met toestemming van Coöperatie GlaswebVenray U.A., hebben toegang tot de verzamelde data uit Google Analytics. Voor Google Analytics heeft Coöperatie GlaswebVenray U.A. de door de Autoriteit Persoonsgegevens geadviseerde privacy vriendelijke instellingen geïmplementeerd.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics kan uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat de Coöperatie GlaswebVenray U.A. middels Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on hier downloaden van de Google site.

Advertentie- of targetingcookies

Deze cookies worden geplaatst door Coöperatie GlaswebVenray U.A. . Met behulp van deze cookies wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor u of een specifieke doelgroep. Ook kan met deze cookies de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden worden vergroot door deze af te stemmen op uw surfgedrag en interesses. Deze cookies kunnen bovendien worden gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken.

Opslag termijn cookiegegevens

De data die Coöperatie GlaswebVenray U.A. verzamelt uit de diverse cookies zijn niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon. Hierdoor zijn er vanuit wetgeving geen beperkingen op de bewaartermijnen van dit soort data.

De gegevens die middels Google Analytics verzameld worden hebben een bewaartermijn van 14 maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, zullen wij u persoonlijke vragen stellen ter identificatie. Dit ter bescherming van uw privacy en dienstverlening. Coöperatie GlaswebVenray U.A. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Coöperatie GlaswebVenray U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer, Jolanda van de Voort, telefoonnummer 0478-206960 of via mail info@glaswebvenray.nu. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 8 september 2020.