Aanleg

Glasvezelnetwerk
GlaswebVenray gaat in de hele gemeente Venray en Holthees glasvezel aanleggen. In de kernen, in het buitengebied en op bedrijventerreinen. De realisatie van dit netwerk is in het vierde kwartaal van 2017 gestart. GlaswebVenray gaat de gemeente Venray en dorp Holthees in fases aanleggen, naar het zogenaamde Groene Gebieden Model (GGM). 
De eerste fase loopt van kwartaal 4, 2017 tot en met kwartaal 1, 2019.
In de eerste fase worden alle 'groene' dorpen binnen de gemeente Venray en dorp Holthees aangesloten.

Aanleg

  • Wanneer u klant wordt krijgt u de aansluiting tot in de woning (meestal tot in de meterkast). Klanten die aanmelden voor het freeze-moment betalen geen aanlegkosten.
  • Wanneer u geen klant wordt, dan wordt de glasvezel tot aan de erfgrens geled. De kosten die later gemaakt moeten worden om de glasvezelkabel tot in de woning te laten leggen zijn dan voor eigen rekening. Dit geldt zowel voor de kernen, als voor buitengebied en industriegebied.
  • Grens binnen bebouwde kom (kernen) en buitenbebouwde kom (buitengebied) is 'bord bebouwde kom'.
  • Buiten bebouwde kom betaalt u € 5,- incl. BTW extra per maand ter dekking van de hogere aanlegkosten. Dit kan vooraf afgekocht worden voor eenmalig € 1200,- incl. BTW.
  • Indien u geen klant wordt dan is maximaal 1x aanleg tot aan de erfgrens mogelijk. Dit geldt zowel voor de kernen als voor het buitengebied als voor het industriegebied.
  • Indien u wel klant wordt dan zijn meedere aansluitingen per huisnummer mogelijk. Max. 1x gratis aanleg per klant. Bijvoorbeeld bij drie klanten op één adres wordt er één keer gratis aangesloten. Voor de tweede en derde aansluiting wordt een eenmalige eigen bijdrage in de aanlegkosten gerekend.
  • De schouwer komt van te voren de situatie bekijken en bepaalt dan in overleg met u waar de kabel de woning binnen komt. HIj kan u dan ook vertellen of de tuin wordt opengegraven of dat er een tuinboring plaatsvindt.

Aanlegkosten

Klanten: gratis aanleg glasvezel tot in meterkast mits u zich voor de deadline gratis klantaanmelden aan heeft aangemeld en aanleg tijdens de eerste aanlegronde mogelijk is. Meldt u na deze deadline aan dan zijn de aanlegkosten op te vragen bij info@glaswebvenray.nu . 

Niet-klanten: aanleg tot aan de erfgrens. Kosten aanleg nadat glasvezel in de straat ligt, zijn de actuele aanlegkosten met een minimum van 250 euro.