Onderwijs tijdens corona gered door snel en stabiel internet

Vanwege de toename van digitale leermiddelen en methoden in het onderwijs, is snel en stabiel internet al enkele jaren onmisbaar voor scholen. Gelukkig hebben de meeste scholen in Nederland,  ook in Venray, intussen een glasvezelverbinding die hiervoor zorgt. Het is dé redding van het onderwijs tijdens de coronapandemie. “Zonder glasvezel had het onderwijs grotendeels plat gelegen”, aldus de bestuurders van SPOVenray, Raayland College en Gilde Opleidingen.  


Hybride onderwijs. Wie had hier voor corona al eens van gehoord? Het is een combinatie van fysiek onderwijs met een leerkracht en leerlingen in de klas én leerlingen die de les vanuit huis volgen. De les wordt dan live gestreamd. Maar er worden ook andere varianten ingezet. “Leerkrachten die thuis in quarantaine zitten, geven vanuit huis via het digibord in de klas les aan onze leerlingen”, vertelt Marcel Reulen, voorzitter College van Bestuur SPOVenray. “Tijdens de lockdown zijn leerlingen thuis en volgen ze allemaal digitaal onderwijs vanuit huis. Op zo’n moment zijn we behalve van een goede internetverbinding op school, ook afhankelijk van een goede verbinding thuis. Het is dus maar goed dat er glasvezel in de kerkdorpen is aangelegd, anders hadden veel meer kinderen steeds naar school moeten komen om boeken en schriften op te halen tijdens de lockdown. Overigens is het ook belangrijk dat de wijken van Venray glasvezel krijgen. Het gebruik van internet in het onderwijs gaat alleen maar toenemen.”

Maatwerk
Die ontwikkeling geldt uiteraard ook voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Bas van Rooijen, rector Raayland College: “Ik verwacht dat we over drie tot vier jaar ons onderwijs grotendeels hebben gedigitaliseerd. Dat betekent overigens niet dat leerlingen dan alleen nog maar online les krijgen. Met behulp van een online learning platform gaan we leerlingen maatwerk bieden, zodat ze op hun eigen niveau en in hun eigen tempo in de klas leren. De docent is er om leerlingen daarbij te ondersteunen en coachen.” Daarnaast ziet Van Rooijen mogelijkheden om een deel van het lerarentekort op te lossen met online onderwijs. “We hebben nu de voorzieningen die hiervoor nodig zijn, dus kan een docent Latijn bijvoorbeeld les geven aan leerlingen op meerdere scholen tegelijk. Het lost echter slechts een stukje van het probleem op, want de fysieke aanwezigheid van een docent blijft de voorkeur hebben.”

Veilige leerplekken
Ook bij Gilde Opleidingen waren ze door de reeds jaren geleden aangelegde glasvezel, technisch voorbereid op de coronapandemie. “Op ICT-gebied hebben we altijd de ambitie gehad om op een goede manier klaar te zijn voor digitaal onderwijs, zodat we de trends in de markt kunnen volgen”, vertelt Martijn van der Putten, directeur Dienst Bedrijfsvoering. “Dat heeft zich tijdens de coronapandemie ook bewezen. Technisch gezien waren wij er klaar voor en we hebben enorme stappen gezet in de digitalisering van het onderwijs. Daarmee wil ik niet zeggen dat alles vlekkeloos is verlopen. Praktijklessen blijven ontzettend belangrijk en juist die konden niet altijd doorgaan. Én doordat bijvoorbeeld de horeca is gesloten, kunnen leerlingen geen stage lopen. Toch zijn de meeste lessen met behulp van verschillende hybride onderwijsvormen doorgegaan. Voor een handjevol leerlingen die thuis niet over een goede internetverbinding beschikken, hebben we veilige leerplekken op school ingericht.”

Digitale mindset
“Als GlaswebVenray krijgen we dit jaar regelmatig van onze klanten terug dat ze blij zijn met internet via glasvezel”, vult Bart Lemmen directeur GlaswebVenray aan. “Zeker bij gelijktijdig gebruik in huis voor de online lessen van de kinderen én het thuiswerken door de ouders. Je ziet dan dat stabiliteit en grotere capaciteit van de internetverbinding een must is. De ervaringen in deze coronatijd heeft onze digitale mindset blijvend veranderd.”