Inschrijfformulier obligaties GlaswebVenray

Om het eigen vermogen te realiseren worden er obligaties verstrekt.

 
Aantal obligaties *
 
Koper: Ondergetekende
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
Email1 *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Burgerlijke staat *
IBAN *
 
Koper: Bedrijf / organisatie / instelling:
Naam rechtspersoon2 *
Nummer Kamer van Koophandel *
Volledige naam van bestuurder(s) *
IBAN *
 
 
Bestuurder(s):
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoon *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
 
Ik wil gegevens van een tweede bestuurder invullen
 
 
Bestuurder(s):
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoon *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Uitkeren gelden:
 
Uitkeren aan:
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon / Mobiel *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nummer identiteitsbewijs *
Burgerlijke staat *
IBAN *

1 Om ledencertificaat en/of obligatiehouders snel en adequaat te kunnen informeren, zal informatie zo veel mogelijk per email aan ledencertificaat en/of obligatiehouders worden verzonden. Indien u uw e-mailadres opgeeft, stemt u ermee in de informatie die per e-mail kan worden verzonden uitsluitend per e-mail te ontvangen.

2 Indien de inschrijving door een rechtspersoon geschiedt dient de bedrijfsnaam te worden ingevuld en dienen de gegevens van de bestuurder(s) die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen te worden ingevuld bij Bestuurder(s). Indien de vennootschap slechts vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders tezamen, graag ook de gegevens van deze bestuurders vermelden op dit toetredingsformulier.

3 Schenkingen vallen voor de belasting in BOX 3

Wanneer u op ‘Verstuur’ klikt, ontvangt u een PDF bestand in uw mailbox. Dit formulier dient u ondertekend retour te sturen naar GlaswebVenray.