Ledencertificaten

Inschrijfformulier

Graag wil ik mij inschrijven om een ledencertificaat van GlaswebVenray te verkrijgen. Om lid te kunnen worden zult u ook als klant geregistreerd moeten staan. Zonder inschrijving als klant kunt u géén ledencertificaat krijgen.

 
 
Ondergetekende:
GlaswebVenray klantnummer *
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
Email1 *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Burgelijke staat *
IBAN *
 
 
Bedrijf / organisatie / instelling:
GlaswebVenray klantnummer *
Naam rechtspersoon2 *
Nummer Kamer van Koophandel *
Volledige naam van bestuurder(s) *
IBAN *
 
Bestuurder(s):
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon / Mobiel *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nummer identiteitsbewijs *
 
Ik wil gegevens van een tweede bestuurder invullen
 
Bestuurder(s):
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon / Mobiel *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nummer identiteitsbewijs *

1 Om ledencertificaat en/of obligatiehouders snel en adequaat te kunnen informeren, zal informatie zo veel mogelijk per email aan ledencertificaat en/of obligatiehouders worden verzonden. Indien u uw e-mailadres opgeeft, stemt u ermee in de informatie die per e-mail kan worden verzonden uitsluitend per e-mail te ontvangen.

2 Indien de inschrijving door een rechtspersoon geschiedt dient de bedrijfsnaam te worden ingevuld en dienen de gegevens van de bestuurder(s) die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen te worden ingevuld bij Bestuurder(s). Indien de vennootschap slechts vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders tezamen, graag ook de gegevens van deze bestuurders vermelden op dit toetredingsformulier.

Wanneer u op ‘Verstuur’ klikt, ontvangt u een PDF bestand in uw mailbox. Dit formulier dient u ondertekend retour te sturen naar GlaswebVenray.