Aan de slag!

Nadat de garantstellingen door het gemeentebestuur zijn verleend voor de realisering van het glas-vezelnetwerk  in Venray, zijn de voorbereidingen voor de aanleg in gang gezet.

Bart Lemmen is als directeur van de werkorganisatie GlaswebVenray aangesteld. Onder zijn leiding zal de organisatie verder vorm gegeven worden. Hierbij is met name een taak weggelegd bij de begeleiding en het toezicht op de uitvoering, de uitvoering van administratieve werkzaamheden en bij de ondersteuning van de vrijwilligers die binnen GlaswebVenray actief zijn. Dat laatste onderdeel zal Anita Emonts verzorgen, die dit vanaf de start van het burgerinitiatief in handen heeft.

klik hier omde volledige nieuwsbrief te downloaden