Investeren

                                                                                                                                

Samen investeren en profiteren van de Coöperatie GlaswebVenray u.a., hoe mooi is dat? Iedereen kan mee profiteren van GlaswebVenray. Elke klant van GlaswebVenray kan lid worden door het kopen van een ledencertificaat. Een ledencertificaat kost eenmalig 50 euro. U kunt maximaal 1 ledencertificaat per klant kopen. De kosten van het ledencertificaat worden pas geïnd op het moment dat de definitieve GO uitgesproken is. Leden ontvangen hiervan vooraf schriftelijk bericht. Als lid heeft u zeggenschap. Uit de leden wordt een ledenraad gevormd. De ledenraad bestaat voor de meerderheid uit dorps- en wijkraden. Hierdoor blijven de dorps- en wijkraden binnen het burgerinitiatief hun inspraak en waarde behouden. De ledenraad neemt in de algemene ledenvergadering namens de leden immers de beslissingen. Lid worden is een optie en kan alleen als u ook klant bent van GlaswebVenray.

Het is voor iedereen mogelijk om obligaties te kopen. Het kopen van obligaties is ook mogelijk wanneer u niet in Venray woont en geen klant of lid bent. De obligaties zijn te koop voor 100 euro exclusief eenmalig 3% emissiekosten. De obligaties staan 10 jaar vast. Over de inleg ontvangt u een rentevergoeding van  5%  op jaarbasis . Dit rendement krijgt u momenteel niet op uw spaargeld.

GlaswebVenray is en blijft een burgerinitiatief met de krachten gebundeld in een coöperatie. U kunt als lid of obligatiehouder mee profiteren door te investeren in dit unieke burgerinitiatief.