Kracht van de coöperatie

Dorpsradenoverleg en Wijkradenoverleg zijn de initiatiefnemers en opdrachtgevers voor het burgerinitiatief GlaswebVenray.

Wat willen we samen bereiken:

 • Minimaal 30% binnen de bebouwde kom en 50% buiten de bebouwde kom is aangesloten op glasvezel van GlaswebVenray.
 • Overal in de gemeente ligt glasvezel van GlaswebVenray, met uitzondering van degene die dit niet willen.
 • TV, radio, telefoon en internet via GlaswebVenray. 
 • Keuzevrijheid per aansluiting in af te nemen dienst(en) en providers.
 • De individuele snelheid die gehaald kan worden is 1000 Mbps Upload en Download 1:1
 • Lokale dienstverleners krijgen de mogelijkheid zicht te ontwikkelen op het netwerk van GlaswebVenray.
 • IP alarminstallaties kunnen gebruikt worden via glasvezel GlaswebVenray met meldkamer analoge alarm, mits verzekering dit toelaat. (zelf verantwoordelijk om dit te controleren).
 • Domotica installaties kunnen gebruikt worden via glasvezel van GlaswebVenray.
 • De Coöperatie voert het beheer van de diensten, financieel en technisch, geheel in eigen beheer uit.
 • De zeggenschap ligt bij de leden (tevens klanten) die in het bezit zijn van een ledencertificaat.
 • De leefbaarheid en economie wordt gestimuleerd.
 • Het buitengebied kan mee met de tijd en wordt economisch aantrekkelijker met goede data infrastructuur.
 • Meer bedrijven zullen zich in Venray willen en kunnen vestigen.
   

Doel Coöperatie GlaswebVenray:

 • Overal in Venray glasvezel
 • Financieel voordeel middels lage tarieven en winst komt ten bate van de leden.
 • Glasvezelnetwerk is eigendom van de Coöperatie.
 • Zeggenschap ligt bij de Coöperatieleden.
 • DRO en WRO hebben in de ledenraad van de Coöperatie een meerderheid.
 • Maatschappelijk doel is via glasvezelnetwerk leefbaarheid en economie stimuleren.
   

Als U het wilt
Indien er te weinig aanmeldingen in een dorp/ wijk komen dan wordt in dat betreffend gebied geen glasvezel aangelegd.

 

Startnotitie

Onze Visie
Met glasvezel komen er veel meer mogelijkheden voor optimaal gebruik van internet, televisie, telefoon en radio in huis. De koperkabel is niet langer geschikt om alle diensten die de komende jaren zullen worden ontwikkeld bij de mensen thuis te brengen. De capaciteit van bestaande netwerken bereikt haar grenzen. Een glasvezelaansluiting is er niet alleen voor veel sneller internet, dus sneller surfen, films downloaden, online games spelen, foto's versturen enzovoorts, ook kunt u genieten van haarscherpe televisie of naar de radio luisteren. Het aanbod van radio- en tv zenders zal toenemen. Dit komt doordat de gewone kabelverbinding zijn beperkingen heeft. (Triple-Play = internet, tv, telefonie) 

Nieuwe diensten liggen onder andere op het gebied van beveiliging en bewaking, het telewerken, buurtradio- en tv, zorg 'op afstand' (zoals het digitale spreekuur van de huisarts), alsmede het live bijwonen van plaatselijke evenementen of wedstrijden, scholing voor bijvoorbeeld zieke kinderen (e-learning). Een dekkend glasvezelnetwerk zorgt direct voor een aantrekkelijker economisch klimaat voor bedrijven binnen de Gemeente Venray.

In 2020 zal het superieure glasvezel zelfs standaard een snelheid van 1 Gigabit per seconde gaan bieden. Maar houd u zich vast: Onderzoekers schatten de theoretische capaciteit van een enkele glasvezel op circa 150 Terabits per seconde (= 150.000 Gigabits per seconde = 150.000.000 Mbps). Dit biedt voldoende potentie voor de toekomst. 

GlaswebVenray is een werkgroep, ontstaan vanuit het Dorpsraden Overleg (DRO) en Wijkraden Overleg (WRO) Venray. Met als initiatiefnemer Theo Kooter, dorpsraadvoorzitter uit Vredepeel. Als werkgroep zetten wij ons in om deze digitale vrijheidsdroom te verwezenlijken. De oude telefoonlijn en kabel krijgen concurrentie!

Waarom een Coöperatie?

Overheden kunnen niet investeren om een toekomstbestendig breedbandnetwerk aan te leggen. Commerciële partijen sluiten alleen woningen en bedrijven aan die voor hen voldoende winstgevend zijn. Daardoor blijven buitengebieden en kleine kernen verstoken van een goed funtionerende netwerkaansluiting.

Om die reden heeft GlaswebVenray ervoor gekozen de aanleg van het netwerk in de gehele gemeente Venray en dorp Holthees zelf te organiseren en daarbij een coöperatieve aanpak te volgen.
Dit initiatief van burgers resulteert in een compleet nieuw glasvezelnetwerk in eigendom van Coöperatie GlaswebVenray U.A. 
Na de aanleg van de eerste fase van het Groene Gebieden Model wordt er een Ledenraad gevormd. Leden van de coöperatie bepalen via de Ledenraad de bestemming van een eventuele winst uit de exploitatie.

Met deze opzet (eigendom en zeggenschap) blijven de euro’s binnen de Venrayse gemeenschap: 
een netwerk In, Voor en Door Venray.


Voordelen op een rijtje

100 % dekkend
Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen.

Open Netwerk
Toegankelijk voor iedere aanbieder van digitale diensten. Gevolg is dat de de "markt" zijn werk doet.

Netwerk is eigendom van de Coöperatie GlaswebVenray u.a.
Exploitatie resultaat netwerk blijft binnen de gemeenschap. Bestemming winst op termijn bepaald door leden coöperatie.