Bestuur

Het bestuur van de Coöperatie GlaswebVenray U.A. is volgens statuten samengesteld uit twee personen afvaardiging Dorpsradenoverleg (DRO), twee personen Wijkradenoverleg (WRO) en een onafhankelijk voorzitter.Foto:  Bestuur Coöperatie GlaswebVenray U.A.  v.l.n.r.

Martin Houben Voorzitter  
Petra van Duijnhoven Secretariaat Afvaardiging WRO
Theo Zegers Lid Afvaardiging DRO
Elly Keijsers Lid Afvaardiging WRO
Theo Kooter Penningmeester Afvaardiging DRO


Waarom GlaswebVenray?

Martin Houben: 'GlaswebVenray is  een geweldig project. In je eigen omgeving als vrijwilliger meehelpen aan een betere leefbaarheid en economie van Venray e.o. is heel boeiend. Middels het glasvezelnetwerk is er de potentie om iedereen in de gemeente Venray en dorp Holthees met elkaar te verbinden -  De digitale snelweg van de toekomst.  Vroeg of laat komt er glasvezel in Venray.  Dit burgerinitiatief is een unieke kans om de aanleg en exploitatie van het glasvezelnetwerk in eigen beheer op te pakken. Van, voor en door Venray.'

Petra van Duijnhoven: 'Iedereen moet voorzien zijn van een goede internetverbinding. Geen goed internet wil zeggen dat men in de nabije toekomst beperkt is in het doen en laten. Dit is belangrijk met het oog op de huidige ontwikkelingen in de zorg, de werkgelegenheid en de leefbaarheid in dorpen en wijken. Maar in het bijzonder voor de individuele burger in van Venray.'

Theo Zegers:

 

Elly Keijsers: 'Als wijken van Venray zijn we direct betrokken bij dit zelfsturend burgerinitiatief: GlaswebVenray, een 100 procent glasvezelnetwerk voor heel Venray!. Ook de burgers van Venray die wonen in het zgn. buitengebied moeten kunnen genieten van de voordelen die glasvezel biedt. Door dit burgerinitiatief met als resultante de Coöperatie GlaswebVenray  houden we als  burgers van Venray enerzijds de regie van een glasvezelnet  in eigen handen  wie op “ons net” komt en anderzijds kan de Coöperatie GlaswebVenray  op termijn de winst terug laten vloeien naar de  burgers van Venray. Niet onbelangrijk : men heeft als lid van de coöperatie ook zeggenschap in hetgeen we te zien zullen krijgen op het televisienet. Ik ben er van overtuigd dat door het uitzenden van veel lokale evenementen de onderlinge saamhorigheid in Venray alleen maar zal toenemen. Maar ook de toepassingen in de nabije toekomst die het mogelijk maakt langer thuis te blijven wonen , is mogelijk met glasvezel en dus van belang voor iedereen in Venray. Ook hier moet iedereen in Venray van kunnen profiteren.'

Theo Kooter: 'Een glasvezelnetwerk van, voor en door heel gemeente Venray en dorp Holthees is iets waar ik al jaren van droom. Hierbij geloof ik sterk in de kracht van de coöperatieve aanpak en het idee dat wij als burgers zelf iets kunnen doen. Dit wordt anders door grote marktpartijen opgepakt, met alle gevolgen voor zeggenschap en eigendom van dien. Aandacht voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en stimuleren van het ondernemers klimaat. Daarin wil GlaswebVenray een bijdrage leveren, en dat staat bij mij hoog in het vaandel. Ik wil graag mijn glasvezel droom realiseren.'