Klant

 Aanmelden als klant bij GlaswebVenray

Als u zich als klant aanmeldt bij een provider dan bent u ook automatisch klant van GlaswebVenray. De provider factureert de diensten, GlaswebVenray factureert het vastrecht.

GlaswebVenray heeft een open netwerk waarover vier providers hun glasvezeldiensten leveren. Twee voor de particuliere en vier voor de zakelijke klanten. Om uw aanmelding en pakketkeuze zo goed mogelijk te laten verlopen gaat het aanmelden via de provider van uw keuze. 

Wij adviseren in eerste instantie een basispakket te nemen. Voordat u daadwerkelijk aangesloten wordt neemt de provider waarbij u bent aangemeldt contact met u op. U kunt uw pakket dan naar de wensen van dat moment samenstellen.
 

Hoe aanmelden?

Meldt u aan bij de provider van uw keuze, u bent dan ook direct klant van GlaswebVenray.


Buiten de bebouwde kom komt er € 5,- buitengebiedtoeslag bij, dit is een tegemoetkoming in de hogere aanlegkosten.

De providers Plinq en TriNed bieden een particulier pakket.
De providers Plinq, TriNed, NOX-telecom en Signet bieden een zakelijk pakket.
Klik op het logo van de provider van uw keuze om direct naar de betreffende aanmeldpagina te gaan.


Particulier / zakelijk aanbod

 
Particulier / zakelijk aanbod


Zakelijk aanbod

Zakelijk aanbod


Wanneer aanmelden?

Het blijft altijd mogelijk om u aan te melden als klant en lid van GlaswebVenray.

Per dorp / wijk worden er zogenaamde 'Freeze'-momenten vastgesteld. Wanneer u als klant aanmeldt vóór het Freeze-moment wordt de glasvezel gratis bij u aangesloten. Wanneer u later aanmeldt, wordt de glasvezel wellicht later pas in uw woning gelegd. Dit zal dan in de zogenaamde 'veegronde' gebeuren. Wanneer deze per dorp / wijk is zal later te zijner tijd bekend worden gemaakt. Straten waar geen aanmeldingen zijn worden niet aangesloten tot aan de erfgrens. Daar zal de glasvezelkabel tot voor in de straat gelegd worden.

 

Geen klant, wel aansluiting

Iedereen krijgt de mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting.
GlaswebVenray werkt onder het motto 'als u het wilt'.
Dit geldt voor een adresaansluiting maar wordt ook per dorp /wijk bekeken.

Woont u in een 'groen' gebied dan geldt het volgende:
Bent u klant voordat de aannemer met de detailengineering begint? Dan krijgt u de aansluting tot in de woning / bedrijfspand.
Bent u geen klant? Dan krijgt u de glasvezelkabel tot ongeveer aan de erfgrens.

Bent u geen klant maar wilt u wel een aansluiting in de woning, dan betaalt u zelf de aanlegkosten vanaf (ongeveer) de erfgrens tot in de woning. Woont u minder dan 20 meter van de erfgrens dan betaalt u € 750,-  Woont u meer dan 20 meter van de erfgrens dan betaalt u € 750,- + € 60,- per extra aan te leggen meter.

Adressen in gele of grijze gebieden worden alleen aangesloten wanneer er voldoende deelname in de betreffend dorp /wijk is. 

 

Meerdere aansluitingen

Het is mogelijk om meerdere aansluitingen per adres aan te laten leggen. Voor elke aansluiting in combinatie met een abonnement bij een provider worden geen aanlegkosten gerekend. Voor elke aansluiting zonder abonnement worden wel aansluitkosten gerekend. Heeft u interesse in meerdere aansluitingen met abonnement dan kunt u dit rechtstreeks met de betreffende provider regelen. Heeft u interesse in meerdere aansluitingen zonder abonnement mail dan naar: info@glaswebvenray.nu
Alleen aansluitingen met abonnement (klant) tellen mee voor het te behalen percentage.

Twee facturen

Als klant van GlaswebVenray ontvangt u maandelijks twee facturen, één van GlaswebVenray en één van de provider.
GlaswebVenray factureert het vastrecht en (indien van toepassing) de buitengebiedtoeslag.
De provider factureert de te leveren diensten.
U gaat pas betalen op het moment dat de diensten geleverd worden.

Abonnementsduur

De duur van een particulier abonnement is wettelijk vastgelegd op één jaar. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. uw abonnement gaan in op het moment dat de diensten geleverd worden. U betaalt vanaf het moment dat de diensten bij u geleverd worden.

Opzeggen huidige abonnement TV en internet

Op het moment dat het duidelijk is wanneer u aangesloten gaat worden. Ontvangt u van uw nieuwe provider een opzegbrief. Deze brief kunt u na ondertekening opsturen naar uw huidige provider voor het opzeggen van de televisie en internetdiensten.

Telefoonabonnement niet opzeggen

Zeg het huidige telefoonabonnement niet op!
De nieuwe provider regelt dit voor u, zodat u uw huidige telefoonnummer kunt behouden. Wanneer u vroegtijdig uw telefoonabonnement opzegt is het niet mogelijk uw huidige telefoonnummer te behouden. 

Verschil klant en lid

Als klant van GlaswebVenray neemt u diensten af.
U heeft echter geen zeggenschap en deelt niet mee in de winst van de Coöperatie GlaswebVenray u.a. Wilt u ook zeggenschap en meedelen in de winst, wordt dan lid van GlaswebVenray. Dit kan door het aanvragen van een ledencertificaat met een éénmalige inleg van 50 euro (exl. 3% administratiekosten). U kunt alleen lid worden van de Coöperatie GlaswebVenray u.a. als u ook klant bent (aangemeld via één van onze providers). 

Geen klant, wel lid

Dit is niet mogelijk.

Waarom klant worden van GlaswebVenray?

 •  GlaswebVenray staat voor 'Snelheid, Vrijheid en Capaciteit'

  o   Snelheid  speelt met name in het buitengebied

  o   Vrijheid speelt met name binnen de bebouwde kom. De meeste mensen hebben met kabel (Ziggo) momenteel voldoende snelheid, maar hebben geen keuzevrijheid in providers.  

  o   Met glasvezel krijgt iedereen meer mogelijkheden = capaciteit. Ook is een glasvezelnetwerk betrouwbaar. GlaswebVenray staat ook voor  “capaciteit en betrouwbaarheid”

 • GlaswebVenray is een open netwerk met meerdere providers, ook voor lokale providers en lokale omroepen
 • GlaswebVenray is marktconform.
 • Kernen betalen niet voor de extra kosten buitengebied. De klant in het buitengebied betaalt een toeslag van € 5,- per maand incl. BTW. Voor een periode van 20 jaar óf eenmalig € 1200 incl. BTW.
 • GlaswebVenray = 100% glasvezel. Andere partijen hebben dit niet in Venray voor de particuliere markt. 
 • Glasvezel is de snelheid van het licht. Coax en telefoonkabel is koper, daardoor langzamer en minder capaciteit, storingsgevoeliger.
 • In huis is de TV / Radio aansluiting middels coax kabel (huidige beeldkwaliteit) of via netwerkkabel (IP TV met hoge beeldkwaliteit) mogelijk.
 • Lokale omroepen krijgen meer ruimte en vrijheid op GlaswebVenray.
 • Leefbaarheid, economie en solidariteit worden middels GlaswebVenray gestimuleerd.
 • Beter verkoopbare woning / bedrijf.