Aanlegroutes

Gerealiseerd: Aanleg Fase 1: Kerkdorpen en Holthees

Fase 1, de kerkdorpen van de gemeente Venray en dorp Holthees is nagenoeg volledig gerealiseerd. Hier hebben wij ruim zevenduizend aansluitingen tot op de erfgrens of in de woning/het bedrijfspand aangelegd. Ook de voor ons bekende nieuwbouwplannen zijn (deels) voorbereid om toekomstig te kunnen aanleggen. Informeer via info@glaswebvenray.nu wat hier de mogelijkheden zijn. Op dit moment zijn we bezig met fase 2: de vraagbundeling (het werven van klanten) en aanlegvoorbereidingen voor de Venrayse wijken.

Aanlegroute Fase 2: Venrayse wijken

In de wijken van Venray zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen om de wijkcentrale (POP) Beekweg aan te leggen: hiertoe behoren adressen in de wijken Brabander en Vlakwater. Het minimum aanmeldingen van dertig procent van de huishoudens is hier bereikt: dat is belangrijk! We zijn nu bezig met engineering en overige onderzoeken (denk aan de omgevingsvergunning en bodemonderzoek).

Aanleg in de praktijk

  • Voordat we het glasvezelnetwerk aanleggen, komt de ‘schouwer’ namens onze aannemer kijken waar de kabel bij u gelegd wordt. Dan wordt ook vastgelegd waar de kabel naar binnen gaat en waar deze aan de muur bevestigd wordt (met een zogenaamde ‘grondplaat’). Het is niet mogelijk om dit tijdens de aanleg nog te wijzigen. Zorg dus dat u goed nadenkt over de vraag waar u de aansluiting in de woning wenst!
  • Als grens van binnen-de-bebouwde-kom (kernen) en erbuiten (buiten de bebouwde kom) hanteren wij het ‘bord bebouwde kom'.
  • Buiten de bebouwde kom betaalt u 5 euro incl. btw. extra per maand voor de hogere aanlegkosten. Dit geldt voor een looptijd van 20 jaar. Dit kunt u vooraf afkopen voor eenmalig 1200 euro incl. btw.; hebt u interesse, mail dan naar info@glaswebvenray.nu
  • Wordt u klant, dan zijn meerdere aansluitingen per huisnummer mogelijk. Maximaal eenmaal gratis aanleg per klant. Dus bij bijvoorbeeld drie klanten op één adres, sluiten wij eenmaal gratis aan. Voor de tweede en derde aansluiting berekenen wij een eenmalige eigen bijdrage in de aanlegkosten.
  • De ‘schouwer’ komt namens onze aannemer van tevoren de situatie bekijken en bepaalt dan in overleg met u waar de kabel de woning binnen komt. De ligging van de kabel in uw tuin wordt niet door de ‘schouwer’ bepaald. Hierover kan onze schouwer geen toezeggingen doen, omdat de aannemer pas bij de aanleg op basis van de wettelijk verplichte Klic-melding (Klic is de instantie die weet waar leidingen liggen) het meest efficiënte tracé kiest. Veelal kunnen wij met tuinboringen ervoor zorgen dat de tuin of bestrating niet geheel open hoeft. Maar in sommige gevallen is graven om veiligheidsredenen toch nodig.

Aanlegkosten gratis?

Voor klanten van GlaswebVenray geldt: wij leggen glasvezel gratis aan tot in de meterkast, mits u zich vóór de betreffende deadline heeft aangemeld en mits aanleg tijdens de eerste aanlegronde mogelijk is. Meldt u zich aan na de deadline? Dan zijn de aanlegkosten op te vragen bij info@glaswebvenray.nu

Voor niet-klanten van GlaswebVenray geldt: wij leggen glasvezel gratis aan tot de erfgrens, mits het een BAG-geregistreerd adres was ten tijde van het deadlinemoment tijdens de aanlegronde in fase 1 kerkdorpen van gemeente Venray en Holthees.

Huisaansluiting (HAS)

Willen wij de aansluiting in uw pand kunnen realiseren, dan is het noodzakelijk dat u op dat moment thuis bent. U ontvangt tijdig een brief van onze aannemer met inloggegevens om deze afspraak te bevestigen. Indien u dit niet online kunt of uw afspraak wilt wijzigen, dan staat in de brief een telefoonnummer dat u kunt bellen om de afspraak te plannen of te wijzigen. 

Informatie over de aanleg vindt u op de website van Spitters. Zie www.spitters.nl.

Heeft u vragen?

Dan kunt u per mail contact met ons opnemen via info@glaswebvenray.nu of glaswebvenray@spitters.nl of met aannemer Spitters via hun contactformulier. Zie www.spitters.nl.

Bekijk ook de FAQ (Frequently Asked Questions, veelgestelde vragen) over aanleg.